2394033318 Μελισσοχώρι, Θεσσαλονίκη melissonchara@gmail.com

ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΧΑΡΑ - (ΦΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΧΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ)

Μελισσών Χαρά 1

Μελισσών Χαρά 2

Μελισσών Χαρά 2019

Μελισσών Χαρά 3

Μελισσών Χαρά 4