2394033318 Μελισσοχώρι, Θεσσαλονίκη melissonchara@gmail.com